Преминете към съдържанието

МЕУ организира кампания за пентестове в държавната администрация

Целта на кампанията е да подобри киберсигурността в държавната администрация, като участието в нея е доброволно и не се обвързва с възнаграждение.
Прочети повече за програмата

Добре дошли в Хакинг.БГ! 

Всеки един от нас стои на раменете на гигантите, споделили знанията и опита си с нас.

Този форум е нашият начин да върнем жеста за бъдещите и текущите кадри в киберсигурността.

Стремим се да предоставим платформа, където членовете могат да развиват своите умения, като се дава приоритет на етиката, сигурността и поверителността!

Общи условия – курсове, семинари, обучения


Препоръчан пост


 • Група:  [Администратор]
 • Последователи:  15
 • Брой мнения:  135
 • Репутация:   87
 • Спечелени дни:  37
 • Регистриран на:  11.04.2023
 • Статус:  Оффлайн
 • Система/OS::  Windows

Условия за участие
Ако посещаването на събитие е предмет на определени условия за прием, те са посочени отделно в учебника и трябва да бъдат изпълнени от участника.

По принцип не се предвиждат замествания от други лица по време на събитие.

Регистрация
Регистрациите ще се разглеждат по реда на получаването им. Асоциацията BSA Bodyguard & Security приема регистрации и анулации за своите събития само писмено (също по факс и електронна поща) или лично. Всяка регистрация е обвързваща.

Такса за участие
Таксата за събитието трябва да бъде платена преди началото на събитието. Отстъпките не могат да се приспадат. Частични плащания могат да бъдат договорени само преди началото на събитието. Ако се присъедините към събитие по-късно, няма намаление на таксата за участие, същото важи и ако напуснете по-рано.

Входните такси и таксите за изпит включват данък по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност от 1994 г.

Учебна единица
Продължителността на събитията е посочена на www.bsa-security.com „(часове) продължителност на курса“. По принцип един (час) се разделя на 50 минути обучение и 10 минути почивка.

Анулации
Анулации се приемат само в писмен вид. Ако участник
е възпрепятстван да присъства на събитието, анулация може да бъде направена безплатно до 14 календарни дни преди началото на събитието (според печат на касовата бележка). При анулации от 14 календарни дни преди началото на събитието се удържат 50% от таксата за събитието. В случай на анулиране на първия ден от събитието или след това се дължи пълната такса за събитието, това важи и ако са договорени частични плащания.

Таксата за анулиране не се начислява, ако участникът посочи заместващ участник от целевата група, който присъства на събитието и заплати таксата за участие. Първоначалният участник обаче остава отговорен за разходите за курса. В случай на непредвидено заболяване на участника, медицинското свидетелство трябва да бъде представено по-късно.

Право на отказ Следното
се отнася за дистанционните продажби:
Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня на сключване на договора.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате, BSA Bodyguard & Security Association, адрес: Kaufmannstraße 23a, 6020 Innsbruck, имейл адрес: bsa@bsa-association, чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща) за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ако използвате тази опция, ние незабавно (например по имейл) ще ви изпратим потвърждение за получаване на такова оттегляне. За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите съобщението относно упражняването на правото ви на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

Последици от анулирането
Ако анулирате този договор, ние сме ви платили всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от предлаганата най-евтина стандартна доставка от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето анулиране на този договор. За това изплащане използваме същото средство за плащане, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако нещо друго не е изрично договорено с вас; при никакви обстоятелства няма да Ви бъдат начислени такси за това изплащане. Поискахте ли услугите да започнат по време на периода на размисъл,

Промени в програмата на събитието/отмяна на събитието
Поради дългосрочното планиране са възможни организационни промени в програмата. Реализирането на едно събитие зависи и от минимален брой участници. Поради това BSA Bodyguard & Security Association трябва да си запази правото да променя дните на курсовете, началните часове, датите, местата, обучителите и анулирането на събития. Участниците ще бъдат информирани своевременно и по подходящ начин. Ако дадено събитие е отменено поради болест на треньора или други непредвидени събития, няма право на провеждане на събитието. От това не могат да бъдат получени компенсации за направени разходи и други искове срещу Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA. Същото важи и за срещи, които трябва да бъдат отложени с кратко предизвестие или

Ако дадено събитие трябва да бъде отменено, вече платените такси за събитието ще бъдат възстановени без никакви удръжки. Връщането се извършва по банков път по писмено посочена от участника сметка или чрез издаване на учебен чек. Изплащането ще бъде намалено съответно за скриптове и работни документи, които не са върнати. WIFI Vienna не
носи никаква отговорност за печатни или правописни грешки в своите публикации и уебсайтове.

Оттегляне от договора за обучение
Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA си запазва правото да оттегли участниците, да ви изключи от участие в събитието и да се оттегли от договора. Вече платената такса за курса ще бъде възстановена пропорционално.

Ако участникът е в забава за плащане, BSA Bodyguard & Security Association има възможност да се откаже от договора.

Забрана за животни
Обща забрана за животни, с изключение на онези събития, при които животните
трябва да предадат учебното съдържание.

Потвърждение за участие
Потвържденията за участие за участие в събитието се издават безплатно, ако участникът
е посетил най-малко 75% от въпросното събитие, освен ако не е посочено друго.

Изпити
По принцип само хора, които са присъствали на поне 75% от предишния курс или курс, се допускат до изпити. BSA Bodyguard & Security Association взема решение за одобрението. Писмени изпити няма да се провеждат.

Сценарии, работни документи
За много събития, сценарии или учебни документи са на разположение на участниците, които, освен ако не е
посочено друго, винаги са включени в таксата за участие и се раздават в началото на събитието. Отделно закупуване на учебен материал от BSA Bodyguard & Security Association не е възможно. Документите, предоставени от BSA Bodyguard & Security Association и софтуерът не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, предлагани за продажба, достъпни за обществеността или пускани на пазара.

За да се избегнат спорове за авторски права, не
могат да се правят видеозаписи, снимки или аудиозаписи на учебния материал, лекцията или хора по време на събитие без изрично разрешение.

Дубликати на удостоверения и
удостоверения за самоличност Удостоверенията и удостоверенията могат да се издават и като дубликати за минали години. Таксата за дубликат е €30. Потвържденията за участие са безплатни. Такса за обработка от 50 евро се начислява за английски превод на сертификати/дипломи
и такса за обработка от 35 евро за дублиращи се карти.

Изключване на отговорност
BSA Bodyguard & Security Association не поема отговорност за личните вещи на участниците, включително предоставените учебни документи. Срещу Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA не могат да бъдат предявени искове за отговорност от прилагането на знанията, придобити в Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA.

Защита на данните
Цялата лична информация на участниците ще бъде третирана поверително. Данните няма да бъдат споделяни с трети страни. С изпращането на данните участниците или заинтересованите страни се съгласяват, че личните данни (име и фамилия, длъжност, дата на раждане, SVNR, място на раждане, име на фирма, адрес на фирма, телефонни номера, имейл адреси, адрес за доставка или личен адрес), които
се предават по електронен път, по телефона, устно, по факс или писмено, както и за предаване на информация и за осигуряване на качество
може да се използва. Това включва също изпращане на имейл бюлетина на предоставения имейл адрес(и). В случай на подготвителни курсове, участниците се съгласяват, че личните данни (име и фамилия, титла, SVNR, дата на раждане, място на раждане, адрес, телефонни номера, имейл адреси) могат да бъдат предадени на изпитния център за цел на последващо изследване. Ако личните данни на участниците са се променили или ако те не желаят да получават повече имейли от нас, молим за известие.

Клиентът
изрично се съгласява с електронната обработка и предаване на предоставените от него данни за целите на кредитна проверка или събиране на задължения по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Google Analytics
Уебсайтът на BSA Bodyguard & Security Associations използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“).

Забележка в смисъл на равно третиране
Ние се стремим да формулираме термини, наименования и наименования на функции по неутрален по отношение на пола начин или за двата пола. Ако не винаги успяваме в това, всички събития, разбира се, са отворени и за двата пола, освен ако не е посочено друго.

Link to comment
Сподели другаде

 • Регистрирайте се

  Регистрирайте се за да използвате пълната функционалност на форума 🙂

HACKING.BG Партньори

transparent1.png.c15979e1dc997cdd3a9941e342368a9b.png2.png.3e2592eadc660ecc831f1fdd569e8eb4.pngLogonobackground.thumb.png.546f31037e975b6fd85c69e35f300db6.png600_489534840.png.72981fb02b90f1986dd7ade4d561e6d0.pngcyberclub-logo-text.png.6e9d11752e2eade43d40337d83365e48.png

×
×
 • Създай ново...

Важна информация!

Политика за сигурност и условия на ползване Privacy Policy