Преминете към съдържанието

МЕУ организира кампания за пентестове в държавната администрация

Целта на кампанията е да подобри киберсигурността в държавната администрация, като участието в нея е доброволно и не се обвързва с възнаграждение.
Прочети повече за програмата

Добре дошли в Хакинг.БГ! 

Всеки един от нас стои на раменете на гигантите, споделили знанията и опита си с нас.

Този форум е нашият начин да върнем жеста за бъдещите и текущите кадри в киберсигурността.

Стремим се да предоставим платформа, където членовете могат да развиват своите умения, като се дава приоритет на етиката, сигурността и поверителността!

Общи условия – професионална детективска агенция


Препоръчан пост


 • Група:  [Администратор]
 • Последователи:  15
 • Брой мнения:  135
 • Репутация:   87
 • Спечелени дни:  37
 • Регистриран на:  11.04.2023
 • Статус:  Оффлайн
 • Система/OS::  Windows

1. Правоотношението между клиента, наричан по-долу AG, и изпълнителя, наричан по-долу AN, е поръчка за управление на бизнеса с характер на услуга, а не договор за работа.

 

2. Клиентът носи риска от всяка поръчка, със задължението да обезщети и предпази изпълнителя от отговорност.

 

3. Изпълнителят определя естеството и обхвата на мерките, необходими за изпълнение на поръчката, по свое добросъвестно и професионално усмотрение. За изпълнението може да използва и подизпълнители.

 

4. от своя страна се състои от прекарани часове, изминати километри и парични разходи, както и организационната такса, която се начислява за оперативно планиране, оперативно управление, изготвяне на справки (доклади, наказателни обвинения, констатации и др.), както и като възможното подаване на лични показания в съда. Основната такса (за консултации, телефонни обаждания, проучване на файлове и управление) ще бъде таксувана във всеки случай, независимо дали се изпълняват задачи (наблюдение, разследване, взаимодействие и др.).

 

5. Клиентът се задължава да третира конфиденциално проведените телефонни и лични разговори с изпълнителя и да не предоставя съдържанието им на незаинтересовани трети лица. AG трябва да компенсира всички щети, понесени от AN в резултат на нарушение на това задължение. Клиентът може да поиска достъп до файловете на изпълнителя, които го засягат. Въпреки това файловете могат да бъдат проверявани само ако това не застрашава основното право на трети страни на поверителността на техните лични данни (раздел 1 във връзка с раздел 1 DSG 2000). Докладите се изготвят изключително като доказателство по гражданскоправни въпроси и могат да се използват само при правни сделки. Клиентът няма право на такъв иск, докато оперативните разходи не са напълно покрити. По наказателни дела по принцип не се изготвят доклади,

 

6. AG няма право да разкрива самоличността на информаторите, информацията и лицата за контакт, източниците на знания и методите на познаване. Таксата се състои от основна такса, такса за използване, която2 AN. Във връзка с разпоредбите на Закона за защита на данните от 2000 г., данни за лица, които нямат потвърдена връзка с престъпления (напр. първи заподозрени) или които нямат пасивна легитимност, няма да бъдат разкривани без изключение. Съгласно § 6, параграф 1 Z 5 DSG 2000 данните могат да се съхраняват от изпълнителя само в лична форма, докато това е необходимо за постигане на целите, за които са определени.

 

7. Настъпването на известен успех може да се очаква, но не е гарантирано, тъй като емпиричните процеси не могат да бъдат предвидени. Клиентът признава, че може да има ситуации в пътния трафик, които не позволяват наблюдението да бъде поддържано. По същия начин могат да възникнат ситуации в междуличностната област, които също правят невъзможно продължаването на определени разследвания. Договореното минимално време за фактуриране остава незасегнато.

 

8. Клиентът се задължава да не възлага на трети лица или дори сам да участва в същия въпрос по време на съществуващи договорни отношения.

 

9. Изпълнителят може да прекрати поръчката по всяко време, ако има важна причина. Важни причини за прекратяване са по-специално невярна информация (виж точка 14) от страна на клиента или несвоевременно покриване на парични разходи и разходи, както и нарушение на точка 8.

 

10. Безплатно анулиране на задачи (наблюдение, разследване, взаимодействие и т.н.) трябва да бъде направено в писмен вид най-малко 48 часа преди договореното начало на задачата. За анулации от 48 часа и по-малко се начислява такса за анулиране в размер на 50% от очакваните разходи за ден на ползване (поне 5 часа). Анулации, изпратени по-късно, не могат да бъдат взети под внимание. Ще бъде начислена такса за анулиране в размер на 100% от очакваната цена на работен ден (поне 5 часа).

 

11. Клиентът се задължава да покрива времеви и материални разходи чрез текущи авансови плащания.

 

12. Фактурите на Изпълнителя се заплащат без приспадане веднага след получаването.3

 

13. Всички искове, произтичащи от тази поръчка, остават незасегнати от регресни искове на AG срещу трети страни, както по отношение на причината, така и по отношение на сумата. Компенсирането на искове за такси на Изпълнителя, включително парични разходи, с иск на Клиента от всякакъв вид е изключено, освен ако задължителните законови разпоредби не противоречат на това.

 

14. Клиентът гарантира, че информацията, на която се основава поръчката, отговаря на фактите и че не се преследват незаконни, неморални или бунтовни цели.

 

15. Отклоненията от правилата и условията и договорите за възнаграждение трябва да бъдат в писмена форма и подписани от Изпълнителя, за да бъдат валидни. Устните споразумения или специалните споразумения със служителите са без значение.

 

16. Ако настоящата поръчка не е направена лично от AG, а от поискано или упълномощено лице, тогава това лице е солидарно и поотделно отговорно с AG за всички искове.

 

17. Правенето на поръчка е основание за допълнителни или последващи поръчки, които се правят лично, по телефона, писмено или чрез електронно предаване на данни.

Link to comment
Сподели другаде

 • Регистрирайте се

  Регистрирайте се за да използвате пълната функционалност на форума 🙂

HACKING.BG Партньори

transparent1.png.c15979e1dc997cdd3a9941e342368a9b.png2.png.3e2592eadc660ecc831f1fdd569e8eb4.pngLogonobackground.thumb.png.546f31037e975b6fd85c69e35f300db6.png600_489534840.png.72981fb02b90f1986dd7ade4d561e6d0.pngcyberclub-logo-text.png.6e9d11752e2eade43d40337d83365e48.png

×
×
 • Създай ново...

Важна информация!

Политика за сигурност и условия на ползване Privacy Policy